Helsingin Torikokous kanteli oikeuskanslerille

Helsingin Torikokous sai Kansalaistorilta häädön 3.5.2012. Kaupunki kavensi antamassaan tiedotteessa kokoontumislaissa säädettyä oikeutta osoittaa mieltä kieltämällä teltat, kärryt ja katokset. Tulkinta ei perustu lainsäädäntöön. Lue Torikokouksen oikeuskanslerille 8.5.2012 tekemä kantelu:

Helsingissä 8.5.2012

KANTELU OIKEUSKANSLERILLE

Helsingin rakennusvirasto antoi mielenosoituksen Kansalaistorilla 20.10.2011 aloittaneelle Torikokous – Occupy Helsinki –liikkeelle 27.4.2012 tiedotteen (liite), jonka mukaan mielenilmaus Kansalaistorilla on purettava nurmikon kunnostustyön vuoksi 3.5.2012 klo 9.00 mennessä.

Alueidenkäyttöpäällikkö Jussi Puution ja osastopäällikkö Pekka Henttosen allekirjoittaman tiedotteen mukaan

”Kaupunki ei enää salli yleisen alueen rajaamista pois yleisestä käytöstä ilman maanomistajan lupaa muilla rakenteilla kuin kokoontumislain 11 §:n mukaisilla kokousvälineillä. Kaupunki tulkitsee, että tulipaikka, teltat, vaunut tai katokset eivät ole lain tarkoittamia kokousvälineitä.”

Kaupungin tulkinta rikkoo hallitusmuodossa säädetyn kokoontumisvapauden käyttämistä turvaavaa kokoontumislakia (11 §), jonka mukaan yleisessä kokouksessa ”saa käyttää julisteita, tunnuksia, äänenvahvistimia ja muita tavanomaisia kokousvälineitä sekä tilapäisiä rakennelmia”.

Lainsäätäjän tahtotilaa selventävässä hallituksen esityksessä (HE 145/1998) todetaan: ”Pykäläehdotuksen luettelo on esimerkinomainen, sillä ennalta on vaikea määritellä tyhjentävästi, millaisia välineitä kulloinkin käytetään.”

Kokoontumisvapauden turvaamis- ja edistämisvelvollisuudesta on kokoontumislaissa säädetty seuraavaa (4 §): ”Julkisen vallan on edistettävä kokoontumisvapauden käyttämistä turvaamalla oikeus kokoontua ilman ulkopuolista häiriötä ja luomalla edellytyksiä yleisten kokousten järjestämiselle.”

Kokoontumislaki ei rajoita yleisen kokouksen pituutta. Se ei myöskään kiellä nukkumasta yleisessä kokouksessa.

Helsingin kaupungin linjauksen rinnalla on tarkasteltava julkisella vallalla samanaikaisesti meneillään olevia (tai jo päättyneitä) kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen tähtääviä hankkeita, joiden päämäärät ovat Torikokous-liikkeen kanssa yhteneviä.

– Oikeusministeriön Kansalaisen osallistumisympäristö –hankkeen tarkoitus on ”lisätä kansalaisten osallistumismahdollisuuksia, aktiivisuutta sekä edistää eri tahojen välistä vuorovaikutusta yhteiskunnallisessa päätöksenteossa”.

– Eduskunnan alaisuudessa toimivan Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitra) Uusi demokratia –foorumissa ”ihmiset tarttuvat itse toimeen edistääkseen yhteistä hyvää”. Sitran mukaan ”Uusi demokratia tarkoittaa osallistumista. Se on ideoimista ja tekemistä yhdessä hallinnon ja lähiyhteisöjen kanssa.”

– Helsingin kaupunginhallitus asetti vuonna 2011 demokratiaryhmän kokoamaan yhteen demokratiahankkeita ja siten vahvistamaan kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia. Kaupunginvaltuuston hyväksymän strategiaohjelman (2009-2012) keskeisiä toimenpiteitä ovat mm.

  • kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten parantaminen,
  • osallistavan demokratian hyvien käytäntöjen kokeileminen, sekä
  • nuorten omaehtoisten hankkeiden edistäminen ja tukeminen.

Demokratiaryhmä on koonnut kaupungin hallinnon demokratiaa edistävät toimenpiteet erityiseksi kansanvaltahankkeeksi.

Torikokous – Occupy Helsinki –liike haluaa olla osa osallistavaa, omaehtoiseen toimintaan kannustavaa, yhteisöllistä, sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden ja luonnonvarojen kestämättömän hyväksikäytön kyseenalaistavaa demokratiaa. Olemme rakentaneet verkostoja yksittäisiin ihmisiin ja kansalaisliikkeisiin mm. järjestämällä Kansalaistorilla 20.10.2011 lähtien Tapahtumasunnuntai-nimisiä kohtaamispäiviä sekä lukuisia avoimia, vuorovaikutteisia seminaareja ja esityksiä. Toimintamme eräänlainen huipentuma oli vuoden 2012 Suomen sosiaalifoorumi (21.-22.4.2012), jossa olimme kaksipäiväisen tapahtuman läpäisevä teema (liite).

Rakennusviraston tiedote antaa ymmärtää, että mielenosoitus on rajannut ”yleisen alueen pois yleisestä käytöstä”. Väite ei pidä paikkaansa.

Helsingin rakennusviraston tiedotetta lukiessa vaikuttaa siltä, että moniääninen, osallistuva kansalaistoiminta on toivottua ainoastaan silloin, kun se on näkymätöntä.

Maailmanlaajuinen, uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton, hierarkiaton, konsensukseen perustuvaa yleiskokousmenettelyä kehittävä Occupy-liike perustuu avoimen foorumin ajatukselle: vaihtoehtoiset, moniarvoiset ajatus- ja toimintamallit eivät kehity, jos kansalaisilta evätään epäkaupallinen, omista lähtökohdista käsin määritelty kaupunkitila. Osallistava demokratia edellyttää ihmisten välille syntyvää ainutlaatuista, dynaamista vuorovaikutustilaa ja -tilannetta.

Arvoisa oikeuskansleri,

puoleenne voi kääntyä, jos virkamies on menetellyt virheellisesti, laiminlyönyt velvollisuutensa, tai jos perustuslain takaama perusoikeus tai ihmisoikeus ei ole toteutunut.

Näkemyksemme mukaan virkamies on menetellyt virheellisesti. Velvollisuuden laiminlyönti on johtanut tilanteeseen, jossa perustuslain takaama perusoikeus ei toteudu.

Pyydämme Teitä selvittämään, tulkitseeko Helsingin kaupungin rakennusvirasto Torikokous – Occupy Helsinki –liikkeelle 27.4.2012 antamassaan tiedotteessa yleisestä kokouksesta annettua lainsäädäntöä lainsäätäjän tarkoittamalla tavalla.

Jos näin ei ole, pyydämme Teitä toimimaan siten, että mielenosoitus voi jatkua kokoontumislain 4 §:n tarkoittamassa hengessä ja siinä voi tarpeen vaatiessa käyttää tilapäisiä rakennelmia, mm. vaunua, katosta tai eri vuodenaikojen sääilmiöiltä suojautumisessa välttämätöntä telttaa (kokoontumislaki, 11 §, HE 145/1998).

Mielenosoitus on ollut ajalla 3.5.-6.5.2012 Senaatti-kiinteistön alueella Kiasman ja Musiikkitalon välissä. Palasimme Helsingin kaupungin alueelle Kansalaistorille 7.5.2012. Rakennusvirasto on ilmoittanut kutsuvansa paikalle poliisiviranomaisen, jos mielenosoitus jatkuu viraston kieltämillä mielenosoitusvälineillä.

Pyydämme käsittelemään kantelumme kiireellisenä. Jos toimivaltanne rajoissa on mahdollista rauhoittaa tilanne sellaiseksi, että kaupunki ei voi ryhtyä Torikokous-liikkeen vastaisiin toimiin ennen virastonne lopullista päätöstä, pyydämme Teitä toimimaan siten.

Liitteenä myös 24.10.2011 kirjoitettu sähköpostiviesti, jossa Jussi Puutio ilmoittaa telttakatoksen rakennusviraston puolesta hyväksyttäväksi kokousvälineeksi.

Mainokset

Avainsanat: , , , , , ,

About S. P. Kähmi

Minäpä se jakelen ne kirjeet ja muut.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: