Julistus New York Cityn valtauksesta

Wall Streetin valtauskin on nyt julkaissut oman julistuksensa.

Julistus New York Cityn valtauksesta

Kun kokoonnumme solidaarisuuden hengessä ilmaistaksemme tuntemuksemme suuresta epäoikeudenmukaisuudesta, älkäämme unohtako sitä, mikä meidät toi yhteen. Kirjoitamme tämän, jotta kaikki ihmiset, jotka tuntevat joutuneensa yhtiövallan vääryyksien kohteeksi, tietävät meidän olevan heidän puolellaan.

Yhtenä joukkona, yhtenäisinä tunnustamme todeksi:

että ihmiskunnan tulevaisuus vaatii sen kaikkien jäsenten yhteistyötä;
että järjestelmämme on suojeltava oikeuksiamme ja järjestelmän turmeltuessa on yksilöiden tehtävä puolustaa omia ja lähimmäistensä oikeuksia;
että demokraattinen hallitus saa oikeutetun valtansa kansalta, mutta yhtiöt eivät ole pyytäneet lupaa riistääkseen varoja ihmisiltä ja maapallolta;
ja että mitään todellista demokratiaa ei voi saavuttaa niin kauan kuin taloudellinen valta määrää asioista.

Lähestymme sinua, koska nyt hallituksiamme ohjailevat yhtiöt, jotka asettavat voitot ihmisten edelle, itsekkyyden oikeudenmukaisuuden edelle ja sorron tasa-arvon edelle.

Olemme rauhanomaisesti kokoontuneet tänne, kuten oikeutemme on, tuodaksemme nämä asiat esille.

Ne ovat vieneet kotimme laittomalla pakkolunastuksella, vaikka ne eivät olleet alkuperäisiä lainanantajia.
Ne ovat saaneet rankaisematta pelastuspaketteja veronmaksajilta ja ne jatkavat kohtuuttomien bonusten jakamista johtajilleen.
Ne ovat tehneet pysyväksi ikään, ihonväriin, sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan epätasa-arvon ja syrjinnän työpaikoilla.
Ne ovat myrkyttäneet ruuan tuotannon piittaamattomuudellaan ja ajaneet viljelijät ahdinkoon monopolisoitumisella.
Ne ovat keränneet voittoja kiduttamalla, eristämällä ja kohtelemalla julmasti lukemattomia eläimiä ja aktiivisesti piilotelleet tekojaan
Ne ovat lakkaamatta yrittäneet viedä työntekijöiltä oikeuden neuvotella paremmista palkoista ja turvallisemmista työoloista.
Ne ovat pitäneet opiskelijoita panttivankeina kymmenientuhansien dollarien lainoilla koulutuksesta, vaikka se itsessään on ihmisoikeus.
Ne ovat jatkuvasti ulkoistaneet työvoimaa ja käyttäneet ulkoistamista keinona leikata työntekijöiden palkkaa ja terveydenhoitoa.
Ne ovat lobanneet oikeusistuimia saadakseen yhtiöinä samat oikeudet kuin yksilöt, mutta ilman vastuuta ja rangaistavuutta.
Ne ovat käyttäneet miljoonia dollareita lakimiesarmeijoihin, jotka etsivät niille keinoja pyristellä irti työntekijöiden sairausvakuutussopimuksista.
Ne ovat myyneet yksityisyytemme hyödykkeeksi.
Ne ovat käyttäneet armeijaa ja poliisia estääkseen lehdistönvapauden.
Ne ovat harkitusti jättäneet vetämättä takaisin viallisia tuotteita, vaarantaen ihmisten hengen voitontavoittelussaan.
Ne määräävät talouspolitiikasta huolimatta niistä katastrofaalisista virheistä, joita niiden politiikka on tuottanut ja yhä tuottaa.
Ne ovat lahjoittaneet suuria rahasummia poliitikoille, joiden pitäisi valvoa niitä.
Ne torjuvat vaihtoehtoiset energiamuodot pitääkseen yllä öljyriippuvuutta.
Ne estävät ihmisten henkiä pelastavien rinnakkaislääkkeiden pääsyä markkinoille suojatakseen investointeja, jotka ovat jo tuottaneet suuria voittoja.
Ne ovat tieten tahtoen peitelleet öljyvuotoja, onnettomuuksia, väärennettyä kirjanpitoa ja lisäaineita tavoitellessaan voittoa.
Ne pitävät mediavallallaan ihmiset tarkoituksellisesti väärien tietojen varassa ja pelokkaina.
Ne ovat tehneet sopimuksia vankien murhaamisesta, vaikka heidän syyllisyydestään olisi esitetty vakavia epäilyksiä.
Ne ovat pitäneet yllä kolonialismia kotimaassa ja ulkomailla.
Ne ovat osallistuneet viattomien siviilien kiduttamiseen ja murhaamiseen ulkomailla.
Ne jatkavat joukkotuhoaseiden suunnittelua saadakseen valtiolta sopimuksia.*

Maailman ihmiset,

me, Vapauden aukiolla Wall Streetiä valtaavien yleiskokous, kehotamme teitä käyttämään voimaanne.

Käyttäkää oikeuttanne rauhanomaiseen kokoontumiseen; vallatkaa julkisia tiloja; luokaa prosessi, jolla vastata kohtaamiimme ongelmiin, ja kehittäkää kaikkien toteutettavissa olevia ratkaisuja.

Me tarjoamme tukemme, asiakirjoihin perustuvat todisteet ja kaikki käytettävissä olevat resurssimme kaikille yhteisöille, jotka ryhtyvät toimintaan ja muodostavat ryhmiä suoran demokratian hengessä.

Liittykää meihin ja saakaa äänenne kuuluville!

*Tässä eivät ole vielä kaikki epäkohdat.

Mainokset

4 responses to “Julistus New York Cityn valtauksesta”

 1. Ihmiset says :

  Suuri hatun-nosto, Meille !!! Kiitos, kun olette alkaneet herätä todellisuuteen, vaikka se ei aina olekkaan helppoa.

 2. Sippo Kähmi says :

  Ylioppilaslehden Tuomio-palstalla mainio teksti Talousmiehet:

  http://www2.lehtiluukku.fi/esp/espview?p=eyJmaWQiOiIxMzMyMV9hYjMwNWExNjBkODdhYTBiNmI0NTJkMGY4OTRjMjYyMSIsInRpIjoiWWxpb3BwaWxhc2xlaHRpIDEzXC8yMDExIiwiZSI6MTMxODYzNzYzOSwicCI6IjEzMzIxIiwiYSI6InIiLCJwcCI6MSwidG8iOiIzNjc2MDk2N2E1YTJlNzJmMzAzODBkOWVlMDJhMTdkOCIsImFzIjoxMDAwfQ%3D%3D

  Talousmiesten asema ei perustu heidän asiantuntemukseensa tai saavutuksiinsa. Eivät he ole koskaan edes yrittäneet perustella, miksi kokonaiskysynnän leikkaaminen olisi suotuisaa Suomen taloudelle tai miksi opintotuen heikentäminen lyhentäisi opiskeluaikoja. Ei, talousmiesten asema perustuu heidän valmiuteensa tehdä milloin tahansa päätöksiä, joilta puuttuu demokraattinen oikeutus.

  Talousmiehet ovatkin normaalin yhteiskunnallisen keskustelun ulkopuolella. Heidän sanomistensa uutisointi on erityistä talousmiesjournalismia, josta lisäkysymykset, tarkennukset tai minkäänlainen kritiikki puuttuvat. Talousmiesten tyrmäyksiä ja jyrähdyksiä ihastellaan, vaikka ne eivät koskaan tarjoa mitään uutta julkiseen keskusteluun.

  Paitsi tietenkin sen, että poliittisten vaatimusten ja poliittisen keskustelun ala on 90-luvulta lähtien jatkuvasti kaventunut.

 3. todellista demokratiaa! says :

  ”että demokraattinen hallitus saa oikeutetun valtansa kansalta, mutta yhtiöt eivät ole pyytäneet lupaa riistääkseen varoja ihmisiltä ja maapallolta;
  ja että mitään todellista demokratiaa ei voi saavuttaa niin kauan kuin taloudellinen valta määrää asioista.”

  Jos OccupyWallStreetillä ihmiset pyrkivät järjestäytymään horisontaalisesti ilman edustajia ja hallituksia, niin miksi julistuksessa oletetaan tilanne, jossa on hallitus eli laitos, joka harjoittaa hallitsemista? Haluavatko he ollenkaan todellista demokratiaa eli valtaa omiin käsiinsä – kansalle? Vai haluavatko he antaa vallan taas pois käsistään joillekin asiantuntijoille ja poliitikoille, jotta voivat taas löytää itsensä samasta tilanteesta, josta nyt niin palavasti haluavat pois?

  Edustuksellinen politiikka ja globaali kapitalismi ovat torahampaita samassa suussa eikä yhdestäkään niistä päästä eroon ennen kuin verenimijän koko pää on leikattu pois…

 4. Anne Metsälä says :

  Määritelkää ensin sanat demokratia, kansa, oikeus ja solidaarisuus. Täytyy tiedostaa ja ymmärtää sanojen ja käsitteiden merkitykset samansisältöisesti, jotta ihmiset puhuvat ja kirjoittavat samoista asioista väärinkäsitysten välttämiseksi. Asiat ovat ja pysyvät, vaikka niille keksittäisiin innovatiivisesti uusia muotoja.

  Useissa julistuksissanne ja eri ihmisten kirjoituksissa on asiaa ja epäoikeudenmukaisuudet on havaittu pitkälti oikein. Kuitenkin on selkeästi havaittavissa kohdittain demokratianne tarkoittavan oman käden oikeutta ilmaisten asia muun muassa ”valta omiin käsiin – kansalle”. Solidaarisuus välähtelee nykyisessä muodossaan eli viedään keneltä vaan saadaksemme itsellemme lisää. Ei auktoriteettejä, ei johtajia, ei lakeja, ei yhteiskuntarakenteita. Tällöin kyseessä on roomalainen oikeus eli suosikkijärjestelmä edelleen eli mikään ei muuta pahuuden muuttaessa ainoastaan muotoaan. Ei oikeudenmukaisuus voi toteutua koskaan ilman yhteiskunnan rakenteita, koska aina syntyy totaalisen pahoja ihmisiä ja rikollisen mielen valinneita ihmisiä. Tarvitaan nimenomaan pätevät ihmiset todellisiin töihin eri yhteiskuntarakenteen osissa, jotka osaavat ja uskaltavat sanoa ei ja kyllä oikeissa paikoissa ymmärtäen sanojen ja asioiden merkityksen kyeten puolueettomaan toimintaan eli eivät ole kaupan missään tilanteessa. Nykyiseen anarkistiseen, kommunistiseen yhteiskuntajärjestelmään sopivat ihmiset eivät ole tähän kyenneet eli toimimaan pätevästi mahdollistaen näin korruption ja kaikenlaiseen muun rikollisuuden räjähdysmäisen kasvun ollen osa sitä.

  Tässä minun määritelmäni esittämilleni sanoille, jotka poikkeavat nykyisten akateemisten tieteiden määrityksistä niiden palvellessa anarkististä kommunismiä osana aivopesua / copyright by Anne Metsälä:

  Demokratia on yhtenevä oikeuden kanssa perustuen totuuteen eli kenenkään oikeus ei mene toisten oikeuksien yli ollessamme erilaisia ihmisiä niin sisäisiltä kuin ulkoisilta ominaisuuksiltamme. Ihmis- ja perusoikeudet toteutuvat myös niiden toteutumisen valvonnan kautta pätevien ihmisten toimesta. Jokaisella ihmisellä on oikeus myös vaurastua ja rikastua omien kykyjensä mukaan oikeudenmukaisen lainsäädännön asettamissa rajoissa. Ihmiset syntyvät erilaisiin perheisiin vauraudeltaan ja asemaltaan, mutta se ei ole este ihmisen omien kykyjen käyttöön ja kehittämiseen elämässään valintojen ollessa aina jokaisen ihmisen omia vastuineen. Ei ole periytyviä syntejä, rikoksia ja elämäntapoja. Omaisuudet periytyvät niiden omistajien tahtojen ja oikeudenmukaisen lainsäädännön mukaisesti. Oikeudenmukainen lainsäädäntö asettaa samat rajat jokaiselle ihmiselle, jonka sisällä jokainen ihminen on oikeutettu ja velvoitettu valitsemaan oma lavea tiensä runsaine polkuineen tai vaihtoehtoisesti kapea kuja totaalisen pahuuden ja rikollisen mielen valintojen kautta. Demokratiassa henkinen, kehollinen ja ruumiillinen väkivalta ei ole hyväksyttävää toimintaa. Rikoksista seuraa oikeudenmukaiset rangaistukset, jolloin syyllisellä on oikeus ja velvollisuus ajatella elämänsä arvot ja tahtotilansa uudelleen toimiakseen niiden mukaan mahdollisen vapautuksensa jälkeen. Murhatut eivät voi saada elämäänsä takaisin, joten miksi murhaajat pääsisivät vapaaksi jatkaakseen yleensä murhaamistaan edelleen kasvattaen pahuutta yhteiskunnassa demokratia tuhoten? Demokratiassa julkiset ja yksityiset varat ovat erillään.

  Kansa muodostuu kaikista ihmisistä yksilöinä meidän ollessamme tasa-arvoisia ihmisinä riippumatta sisäisistä ja ulkoisista ominaisuuksistamme, varallisuudestamme ja asemastamme. Suvaitsevaisuus ja yhteistyökyky kasvavat ymmärtämisen kautta ollen pääasiassa vanhempien kasvatustehtävä, jota lastentarha- ja koulutusjärjestelmien edustajat tukevat omien työtehtäviensä kautta riippumatta toteutustavasta.

  Solidaarisuus muodostuu välittämisestä kasvavan ymmärtämisen kautta erilaisuutta kohtaan jokaisen ihmisen sisällä. Solidaarisuus toteutetaan todellisessa oikeus- ja hyvinvointivaltiossa oikeudenmukaisen lainsäädännön kautta, johon myös oikeudenmukainen verotus sisältyy toteuttaaksemme ja ylläpitääksemme Itsenäisen Suomen Valtion edustajien ylläpitämää yhteiskunnan organisaatiota. Solidaarisuutta toteuttaa jokainen ihminen elämässään eläen ihmisiksi huomioiden toiset ihmiset. Solidaarisuutta toteutetaan julkisen hallinnon edustajien toimesta noudatettaessa oikeudenmukaista lainsäädäntöä, jolloin jokaisen ihmisen ihmis- ja perusoikeudet toteutuvat ja ihmisiä autetaan hädän hetkellä oikea-aikaisesti pätevien ihmisten toimesta.

  Korruptiosta johtuen ja siitä huolimatta olen haastanut niin sanotun Suomen Valtion edustajat oikeuteen lähtien valtio- ja maanpetossyytteistä liityttäessä EUhun vuonna 1995, jolloin EUsta tuli jo liittovaltio, käyden läpi koko yhteiskuntajärjestelmä tuoden Suomen Valtion itsenäisyyden alkuperäinen hallintomuoto todeksi eli perustuslaillinen monarkkia ollen itse ensimmäinen monarkki puheideni ja tekojeni johdosta niiden ollessa yhtä. Valtiota johdetaan pääasiassa välittämisestä kasvavalla tieto-taidolla eli viisaudella, ymmärryksellä ja päättäväisyydellä sekä strategisilla ratkaisuilla ihmisen toimesta muodostuen kehosta, mielestä ja sielusta eli omatunnosta tarjoten jokaisen ihmiselle vapaus omiin valintoihinsa oikeudenmukaisen lainsäädännön sisällä ilman yksityisyyden lakkauttamista ja kaikenkattavaa valvontaa kestävä kehitys sisäistäen. Tämä yhteistyössä muiden julkisen hallinnon edustajien kanssa tehden jatkuvaa yhteistyötä kaikkien kansalaisten kanssa päivittäisen elämän kautta. On erikseen työ- ja vapaa-aika mahdollistaen näin myös ydinperheiden ja muiden ihmissuhteiden syntymisen vapaavalintaisesti ilman valmiiksi organisoituja elämiä.

  Valtioita ei johdeta politiikkojen ja politiikan kautta lyhytjaksoisesti vain ja ainoastaan omia etuja ajaen ilman vastuuta mistään rahan ehdoilla kumartaen kulloinkin eniten maksavan suuntaan puheiden ja tekojen ollessa ristiriitaisia keskenään käytännöistä puhumattakaan. Valtioita ei johdeta keskustelukerhoja ja matkailua kasvattaen ja ylläpitäen yhteiskunnan varoilla. Valtioita ei johdeta kasvattaen ihmiset jo lapsuudesta lähtien sukupuolettomiksi, minuutta vailla oleviksi ihmisiksi. Valtioita ei johdeta pelaten ja pelikentän ollessa Suomi ja muu maailma. Näin olemme päätyneet nykyiseen lumedemokratiaan, jossa mikään ei ole sitä miltä näyttää.

  Yllä esitetyt asiat pätevät kaikkialla maailmassa. Me ihmiset olemme ansainneet paremman maailman, joka toteutuu tekemällä se itse Luojaa eli Luontoa kunnioittaen kaikkien puheiden ja tekojen vaikuttaessa maailmankaikkeuden kehitykseen. Olemme ihmisiä, emme Jumalia. Luoja eli Luonto, jossa hyvyyttä edustaa Jumala ja pahuutta Piru, Perkele, Saatana…, antoi lahjanaan ihmisille suurimman viisauden voidaksemme ylläpitää maapallon elinolosuhteita aina seuraaville sukupolville kehittäen sitä terveen järjen mukaisesti eteenpäin. Miksi sallisimme tuhoamisvimmaisten totaalisen pahuuden ja rikollisen mielen valinneiden ihmisten tuhota tämä kaikki pysyvästi alati kiihtyvällä vauhdilla?

  Valoa kansalle, joka pimeydessä vaeltaa. Olemme sen arvoisia, ihmisinä.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: