Kansainvälinen vetoomus

Allaoleva vetoomus on alunperin kirjoitettu Espanjassa ja sen on julkaissut Democracia real YA! -niminen liike. Suomeksi nimi tarkoittaa osapuilleen Todellista demokratiaa HETI! Vetoomusteksti on suomennettu vapaaehtoisvoimin, koska pidämme sen vaatimuksia oikeansuuntaisina ja koska haluamme että kaikki suomalaiset voisivat osallistua vaatimusten muokkaamiseen paremmiksi.

Yhteisvoimin kansainvälisen muutoksen puolesta 15.lokakuuta

Kaikkialla maailmassa kansalaiset lähtevät kaduille lokakuun 15. päivänä ilmaistakseen suuttumuksensa sen johdosta, miten poliitikkojen ja suuryhtiöiden liitto tuhoaa oikeuksiamme. Democracia real YA! (Todellista demokratiaa HETI) kutsuu sinua osallistumaan tähän rauhanomaiseen protestiin yhtymällä toimintakutsuumme tai kehottamalla muuhun toimintaan tuona päivänä. Meidän on aika kohottaa äänemme. Tulevaisuutemme on uhattuna, mutta mikään ei voi pysäyttää miljoonien ihmisten voimaa, kun he liittyvät yhteen saman päämäärän puolesta.

Democracia real YA! on liike, joka syntyi koordinoimaan Espanjassa erilaisia kansalaisliikkeen ryhmiä. Tunnuksella «Emme ole tavaraa poliitikkojen ja pankkiirien käsissä» tuhannet ihmiset lähtivät liikkeelle 15.5. vaatimaan osallistuvampaa demokratiaa, torjumaan Espanjan poliittisen järjestelmän korruptiota ja ilmaisemaan vastarintaa meihin kohdistetuille säästötoimille. Tuon ensimmäisen mielenosoituksen menestyksestä seurasi useiden kansalaisliikkeiden synty. Telttakyliä pystytettiin koko maassa kaupunkien keskusaukioille, kuten Kairon Tahrir-aukion ensimmäisessä miehityksessä. Telttakylät synnyttivät kansankokouksia, joissa ihmiset muotoilevat päämääräänsä osallistuvan, hierarkioista vapaan päätöksenteon aikana. Toukokuun 15. päivän liike laajeni pian Espanjan ulkopuolelle ja innoitti toimintaa lukuisissa kaupungeissa ympäri maailman, mukaan lukien eurosopimuksen vastainen joukkomielenosoitus kesäkuun 19. päivänä.

Finanssimahdin painostuksen alaiset poliittiset johtajamme toimivat vain harvojen eduksi välittämättä siitä, mikä on tuon toiminnan hinta yhteiskunnan, inhimillisyyden tai ympäristön kannalta. Edistämällä rahanhimoisia sotia ja köyhdyttämällä kokonaisia kansakuntia johtavat luokkamme ryöväävät meiltä oikeutemme vapaaseen ja oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan.

Tästä syystä kutsumme sinua osallistumaan tähän rauhanomaiseen kamppailuun ja levittämään sitä viestiä, että yhdessä kykenemme muuttamaan tämän sietämättömän tilanteen. Yhdistyneinä saamme äänemme kuuluviin!

Mainokset

9 responses to “Kansainvälinen vetoomus”

 1. pekka virtanen says :

  Espanjassa on tilanne varsin kinkkinen. Työttömiä on suunnilleen saman verran kuin maahanmuuttajia. Ja pimeitä työntekijöitä miljoonan paikkeilla.
  Rakennussektori ylikuumentui oikeistohallituksen aikana. Rakennusalalla
  oli paljon maahan sijoitettua rahaa varsin exoottisista lähteistä. Jopa pestyä
  rahaa arabimaista,Etelä-Amerikasta. Tahtoo sanoa, että asuntoja rakennettiin
  yli tarpeen. Samanaikaisesti epävarma taloustilanne pelotti asunnontarvitsijoita
  eivätkä he näinollen uskaltaneet ottaa asuntolainoja. Reseptejä tilanteeseen
  on vaikea kehittää. Koko Euroopan ongelma ovat ylityydytetyt markkinat joille
  on vaikeaa dumpata rahaa ja tavaraa. Eli kapitalismi on ollut aivan liian tehokas
  Viime vuosisadalla pari maailmansotaa aktivoi maanosan taloutta ja näin
  työttömyyteen löytyi ratkaisu. Nyt tilanne on uusi ja niinpä keinojenkin keksimisen pitäisi luoda jotakin uutta. Palata 1800 luvulle etsimään ajankohtaisille ongelmille ratkaisuja ei ole kovinkaan realistista.

 2. Juhani Sademaa says :

  ”Koko Euroopan ongelma ovat ylityydytetyt markkinat joille
  on vaikeaa dumpata rahaa ja tavaraa. ”

  No tämä ei kuvaa tilannetta. Euroopan ja muiden teollisuusmaiden ongelman ydin on ostovoiman, erityisesti keskiluokan, jatkuva heikkeneminen ja tuloerojen kasvu, siis yhteiskunnan polarisoituminen. Ja tärkein syy näihin on teknologian eksponentiaalisen kehityksen mahdollistama työn tuottavuuden kasvu. Tavaroiden ja palveluiden tuottaminen vaatii yhä vähemmän ihmistyövoimaa, jäljelle jäävät ja uudet tehtävät ovat yhä vaativampia. Yhä kasvava osa työvoimasta on pudonnut tasolle, jolla heidän työosaamiselleen ei ole varaa maksaa palkkaa, jolla he olisivat markkinatalouden edellyttämiä hyviä, ostovoimaisia kuluttajia.

  Markkinataloudella ei ole tähän ratkaisua. Globaali talousjärjestelmäö vaatii radikaalia remonttia.

  • Johanna says :

   Ratkaisu on se, että te kouluttautuisittte ja hankkisitte itsellenne kelvollisen työpaikan. Koulutetulle työvoimalle töitä riittää erittäin paljon, myös vähemmän koulutetuilla aloilla on paljon töitä (hoitajat, siivoojat). Kunhan teette jotain 🙂

   Mikäli yhteiskunnassa ei tee muuta kuin inise, niin ei kai niitä rikkauksia voikaan odottaa?

  • Anne Metsälä says :

   Vapaan markkinatalouden edustajien aikaansaannos on nykyinen maailman tilanne kauttaaltaan rahan ollessa ainoa arvo. Välinpitämättömyys ja viha ovat käynnissä pitävä voima elettäessä totalitaarisessa tyrannidiktatuurissa, jota ”ME-perheen” jäsenet demokratiaksi kutsuvat.

   Historian tuntien tavoite yhdelle, yhteisvastuulliselle, anarkistiselle, kommunistiselle 3. valtakunnalle ilman mitään rajoja asetettiin jo meidän ajanlaskumme alussa eri uskonnollisten yhteisöjen liittyessä oleellisesti tähän pyrkimykseen ollen maailman suurin huijaus. Tämän johdosta on maailman sodat myös käyty eli valta, riisto ja orjuutus on totaalisen pahuuden ja rikollisen mielen valinneiden ihmisten peli ja pelikenttänä maailmankaikkeus. Politiikka on tämän ”ME-perheen” innovatiivinen keksintö, jolla yhteiskunnan varoin ylläpidetään tätä yhteisöä vailla vastinetta. Tämä peiteltynä erityisesti nykyisin tieteiden nimissä tapahtuvaksi toiminnaksi. Tosiasiassa on kadotettu ja tuhottu sivistys ja siihen oleellisesti sisältyvänä siveellinen käytös tehden rahasta mitä vaan pyrkien muuttamaan koko ihmiskäsitys. Liian moni ihminen kuvittelee olevansa Jumala ja luovansa maailman uudestaan. Heidän paikka on vankila täysin totaalisen pahuuden ja rikollisen mielen johdosta.

   Esittämänne vaativammat työtehtävät ovat ”ME-perheen” harhaoppien synnyttämiä tarpeettomia työtehtäviä byrokratiaa ja kansalaisjärjestöjen määrää ja näennäisiä tehtäviä kasvattaen tarjoten ainoastaan suojatyöpaikkoja tämän perheen jäsenille keskustelukerhojen, sosiaalisen median kautta tapahtuvien keskustelujen, matkustelun meillä ja maailmalla ja juhlinnan kautta yhteiskunnan eli alempien orjien kustantaessa heidän elämät verovaroin ja näennäisten valtioiden ottamien lainojen kautta. Tämä on ”ME-perheen” mukaan demokratiaa ollen todellisuudessa riistoa, orjuutusta, henkistä, kehollista ja ruumiillista väkivaltaa sekä ihmiskauppaa kehoilla ruumiilla ja sieluilla päihdekaupan turruttaessa paratiisiksi nimetyn helvetin. Näin aina kommunistisissa valtioissa ollen verhoiltuna tällä kertaa vapaaseen markkinatalouteen. Mikään ei ole sitä miltä näyttää!

   Täytyy tuntea ja ymmärtää historia ja nykyisyys voidakseen suunnitella tulevaisuutta terveen järjen mukaisesti säilyttäen maapallo myös elinolosuhdekelpoisena. Paluu menneisyyteen on tyhmien eli rikollisen mielen valinneiden tai vähemmän älykkäiden ihmisten ääripääajattelua vailla ymmärrystä kutsuttaessa sitä nykyisin myös akateemiseksi tieteeksi. Elämä on tässä ja nyt. Kaikista ei ole kaikkiin tehtäviin.

   Tarvitaan kaikenlainen rikollisuuden kitkentä korruptiosta lähtien lakkauttaen roomalainen oikeus eli suosikkijärjestelmä tämän kaiken ollessa vastoin lainsäädäntöä ja sivistynyttä käytöstä. Tarvitaan totuus. Pelottaako?

   Olen haastanut korruptiosta johtuen ja siitä huolimatta niin sanotun Suomen Valtion edustajat oikeuteen lähtien valtio- ja maanpetossyytteistä käyden läpi koko yhteiskuntajärjestelmä. EUsta tuli liittovaltio jo vuonna 1995 siihen liityttäessä. Täysin korruptoitunut oikeusjärjestelmä edustajineen on haluton käsittelemään asiaa ollen myös lukutaidoton muuttaessaan syytteideni nimikkeitä mielensä mukaisesti. Yliopistoissa on niin sanotut oikeusoppineet koulutettu vapaan markkinatalouden hengessä käymään kauppaa jo viimeisen 25 vuoden ajan tarjoten koulutus yhteiskunnan varoilla vastoin Suomen Perustuslakia eli ei oikeusoppineita. Yliopistojen edustajat ovat aivopesseet oppilaansa anarkistiseen kommunistiin 3. valtakunnan palveluksessa, johon osana kuuluu eläminen rakennettuina hahmoina, olioina ja eläiminä referointien kautta todella viisaiden ihmisten syrjäyttämisten kautta keinoja kaihtamatta vieden tämän toimintamallin koko koulutusjärjestelmään ja aina päiväkoteihin saakka. Todelliset tekijät ja tieto-taitoa omaavat ihmiset alasta riippumatta pyritään pitämään ”pieninä” kansalaisvaltiossa. Opetukseen sisältyy ajaa vain ja ainoastaan omia etujaan saaden oman elämän tilalle valmiiksi organisoitu elämä. Tässäkin täyttyy rikollinen toiminta muun muassa maksujärjestelyn, tekijänoikeuksien kuin sisällön suhteen.

   Asiat ovat ja pysyvät vaikka niille keksittäisiin innovatiivisyyden nimissä uusia nimiä. Pätee myös rikoksiin, jotka eivät vanhene koskaan.

   Pahuus yrittää muuttaa ainoastaan jälleen muotoaan jatkuvan muutoksen ollessa yksi sen päätavoitteista ”hajoita ja hallitse” -metodilla kalastellen tietoja sieltä sun täältä viisaammilta ihmisiltä. Ymmärtämättömyydessään ja tuhoamisvimmassaan pahuus ei onnistu koskaan rakentamaan toimivaa yhteiskuntaa ihmisoikeuksilla.

   Todellinen oikeus- ja hyvinvointivaltio toteutuu oikeudenmukaisen lainsäädännön kautta perustuslaillisessa monarkiassa, jolloin kenenkään oikeus ei mene toisten oikeuksien yli. Tämä on myös todellinen demokratia. Ihmisillä on oikeus myös vaurastua ja rikastua omien kykyjensä ja tahtotilojensa kautta. Ei ole olemassa valmiiksi organisoituja elämiä. Tähän tarvitaan pätevä johtaja ja päteviä johtajia sekä paljon päteviä ihmisiä älyllisiin töihin asiallisia palkkoja vastaan niin julkiselle kuin yksityiselle toimijataholla. Näin Suomessa ja kautta maailman.

 3. Sippo Kähmi says :

  Occupy Wall Street julkaisi neljännellä viikollaan oman manifestinsa. Tämä on minusta hieno teksti ja täyttä asiaa, ansaitsee paikkansa espanjalaisten manifestin vierellä. http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/ulkomaat/2665285/dokumentti-wall-street-valtaajien-ohjelmajulistus

 4. arti says :

  Katson ensin sivusta mitä tuosta tulee: jos kommarit ja ääriryhmät varastaa toiminnan niin sanon kiitos ei.

Trackbacks / Pingbacks

 1. Kuka on pölhöpopulisti? « politiikan arviointi - 15.10.2011

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: